[+] Giao dịch thỏa thuận
Chào mua
Mã CK Giá Khối lượng Thời gian
Khớp lệnh
Mã CK Giá Khối lượng Giá trị
Chào bán
Mã CK Giá Khối lượng Thời gian
VN-INDEX

T.KLGD: T.GTGD:
Phiên giao dịch VN-Index KLGD GTGD Số CK tăng/giảm
KL Định kỳ mở cửa
KL Liên tục
KL Định kỳ đóng cửa
Ctrl+Click vào chứng khoán để Xem Biểu đồ, Click để hiển thị/bỏ hiển thị Ưu tiên